Nyheter

 • 22.03.17

  Øker produksjon av høyspesialisert cellulose

  Borregaard investerer 115 millioner kroner i økt kapasitet for kvaliteter av spesialcellulose med høy renhetsgrad. Den nye investeringen vil ytterligere optimalisere produksjonsprosessene for Ice Bear-produktene ved anlegg...
 • 10.02.17

  Fremgang for alle forretningsområder

  Borregaards driftsinntekter var 1.110 millioner kroner (1.034 millioner kroner)1 i 4. kvartal 2016. Driftsresultatet (EBITA adjusted)2 økte til 160 millioner kroner (101 millioner kroner). Sammenlignet med 4. kvartal 2015...
 • 01.02.17

  13,9 millioner fra NFR

  Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til to ulike innovasjonsprosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.
 • 26.01.17

  Lærling i verdens mest avanserte bioraffineri?

  Tirsdag 7. februar kl 18-20 inviterer vi 10. klassinger til Borregaard. Her får du informasjon om vår lærlingeordning og karriéremuligheter i selskapet. Ta gjerne med deg foreldre eller andre voksne.Besøk oss før du sender...
 • 09.12.16

  Lignininvestering i Florida godkjent

  Styret i Borregaard og Rayonier Advanced Materials (RYAM) har besluttet å gå videre med investeringsprosjektet i Florida etter å ha innhentet nødvendige tillatelser og insentiver fra lokale myndigheter.

Tidligere nyheter

Nyhetsarkiv