HKH Kronprins Haakon besøker Borregaard

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøker Borregaard i Sarpsborg torsdag 18. januar. Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk, må be om akkreditering innen onsdag 17. januar kl. 1200.

Akkreditering skjer ved registrering på følgende digitale skjema:

https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/hkh180118

Kronprinsen vil ankomme Borregaard i Sarpsborg torsdag 18 januar 2018 kl. 0930, og besøket avsluttes innen kl. 1230. Kronprinsen vil besøke Borregaards driftssenter, forskningssenter og hovedkontor. På grunn av plassbegrensinger, vil det bli aktuelt med fotopool[1] enkelte steder i programmet. Ytterligere informasjon om dette vil fremgå av presseprogrammet.

[1] Norsk Presseforbunds retningslinjer for pool fotografering: http://www.nj.no/filestore/Retnignslinjerpoolfotografering.pdf

Detaljert program og informasjon om utlevering av akkrediteringskort, vil bli sendt til akkreditert presse på oppgitt e-postadresse etter fristens utløp.

 

Kontaktperson for pressen:

Lars Hovland
seniorrådgiver kommunikasjon
Fylkesmannen i Østfold
Tlf: 69 24 71 36 / Mobil: 901 57 901
E-post: lars.hovland@fylkesmannen.no