Produkter

Borregaard er verdens ledende produsent av trebaserte kjemilkalier som spesialcellulose, lignin, vanillin og bioetanol. I tillegg produserer virksomheten finkjemikalier til farmasøytisk industri, saltsyre og natronlut samt difenoler.

   
Cellulose Spesialcellulose
Dissolving cellulose og andre cellulosekvaliteter
Lignin Batteri
Betongtilsetninger
ByPass Protein
Carbon Black Dispersjoner
Emulsjoner
Fertilizers
Gipsplater
Humic Acid
Industrielle Bindemidler
Industrial Cleaners & Water Treatment
Keramikk
Landbrukskjemikalier
Mikronæringsstoffer
Oil Field Chemicals
Pelleting Aids
Road & Soil Dust Control
Sement
SoftAcid
Finkjemikalier Aminoalkoholer
Farmasøytiske mellomprodukter
Mellomprodukter til røntgenkontrastmidler
Ingredienser Vanillin
Etylvanillin
Etanol Bioetanol
Basiskjemikalier Natriumhydroksyd
Natrium hypokloritt
Saltsyre
Tradingprodukter Eddiksyre
SoftAcid
Supermix pulverlim
Natriumsulfat
Sitronsyre