Skip to main content

Bærekraft

Bærekraft i Borregaard

Borregaard utvikler og leverer bærekraftige løsninger basert på fornybare råmaterialer og unik kompetanse. Bærekraft er derfor selve kjernen i vår forretningsmodell og dermed en naturlig del av Borregaards overordnede mål.

 • Bærekraftsrapport 2019

  Kjernen i Borregaards forståelse av bærekraft og samfunnsansvar ligger i at selve forretningsmodellen, måten konsernet drives på og selskapets produkter er bærekraftige og i stor grad møter globale behov. Bærekraftsrapporten finner du på sidene 26 til 65 i årsrapporten.  Les mer
 • Globale utfordringer og bærekraftige løsninger

  Borregaards innovative løsninger kan spille en viktig rolle i arbeidet med å løse verdens viktigste utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling i tiden fremover; befolkningsvekst og klimaendringer. Les mer
 • Borregaards bidrag til FNs 2030-agenda

  Borregaard har prioritert seks av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Prioriteringene er foretatt på bakgrunn av de globale utfordringene verden står overfor, samt løsningene selskapet kan bidra med. Les mer
 • Borregaard deltar i Global Compact

  Borregaard har sluttet seg til Forente Nasjoners Global Compact Program, det mest omfattende initiativet i verden vedrørende bedrifters samfunnsansvar – med over 10 000 deltagere fra virksomheter i 135 land. Les mer
 • HMS

  Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan. Les mer
 • Samfunnsansvar

  Borregaards virksomhet er internasjonal. Selv om utfordringene varierer i de ulike virksomhetene og land, legger Borregaard de samme prinsippene til grunn for all sin virksomhet. Les mer
 • Miljø

  Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Høy råstoffutnyttelse, lavere klimagassutslipp og produkter som erstatter oljebaserte alternativer gjør oss bærekraftig og fremtidsrettet med løsninger verden trenger. Les mer
 • Sponsorvirksomhet

  Borregaard ser på sin sponsor- og støttevirksomhet som en investering i gode og attraktive nærmiljø, både med hensyn til bomiljø og klima for næringsvirksomhet. Les mer

"Alle interessenter skal kunne ha tillit til konsernet, våre produkter og vår virksomhet."