Bærekraftsrapport

  • Bærekraftsrapport 2018

    Kjernen i Borregaards forståelse av bærekraft og samfunnsansvar ligger i at selve forretningsmodellen, måten konsernet drives på og selskapets produkter er bærekraftige og i stor grad møter globale behov. Les mer