Borregaards bidrag til FNs 2030-agenda

Borregaards bidrag til FNs 2030-agenda

Borregaard har prioritert seks av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Prioriteringene er foretatt på bakgrunn av de globale utfordringene verden står overfor, samt løsningene selskapet kan bidra med.

De seks prioriterte bærekraftsmålene er: utrydde sult (2), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13) og liv på land (15). På disse områdene kan Borregaard ha en innvirkning gjennom sitt unike bioraffinerikonsept og sine bærekraftige produkter.

De seks prioriterte bærekraftsmålene er nært knyttet til Borregaards kjernevirksomhet og i tråd med selskapets forretningsstrategi. De blir brukt som et rammeverk for å veilede, kommunisere og rapportere på selskapets visjon, strategi, mål og aktiviteter.

Trykk på bildet for å se animasjon: