Globale utfordringer og bærekraftige løsninger

Borregaards innovative løsninger kan spille en viktig rolle i arbeidet med å løse verdens viktigste utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling i tiden fremover; befolkningsvekst og klimaendringer.

FN spår en befolkningsvekst på 12% innen 2030. Dette vil skape ekstraordinær etterspørsel etter klimavennlige løsninger innen infrastruktur, boligbygging, energi, sysselsetting og matproduksjon. 

En presserende utfordring verden står overfor, er klimaendringer. Paris-avtalen og FNs klimapanel har definert spesifikke bærekraftsmål og tiltak blant annet innen tilgang på råvarer, energi, matvarer og infrastruktur.

Det forventes at disse initiativene vil øke etterspørselen etter bærekraftige produkter, noe som gir Borregaard en bred plattform for utvikling av innovative løsninger. 

Trykk på bildet for å se animasjon: