Skip to main content

Toppbilde HMS

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan.

Borregaard viser samfunnsansvar og arbeider aktivt med tiltak som kan bidra til en forsvarlig miljø- og samfunnsmessig utvikling. Selskapet bygger sin helse-, miljø-, og sikkerhetspolicy på følgende kriterier:

 • Borregaards evne til å møte utfordringene angående helse, miljø og sikkerhet er en nøkkelfaktor for bedriftens framtid
 • Borregaard skal holde en høy HMS-standard
 • Borregaard skal respektere mennesker og miljø
 • Borregaard skal sikre at gjeldende lover og interne krav blir fulgt. Dette overvåkes av regelmessige revisjoner
 • Borregaard skal ha et system for målbare HMS-parametre som sikrer en kontinuerlig forbedring
 • Frisk av å jobbe

  Det er mange faktorer som påvirker ansattes helse. Derfor må flere forhold tas inn når en virksomhet skal arbeide for helsefremmende arbeidsplasser. Les mer
 • HMS- og klima-policy

  Borregaards retningslinjer for HMS og klimatiltak er forankret i selskapet forretningsmodell, bedriftskultur og verdigrunnlag. Retningslinjene skal bidra til fokus, bevissthet og kontinuerlig forbedringer innen disse områdene og være førende for mer konkrete prosedyrer og selskapets praksis på områdene. Les mer