Skip to main content

Miljø

Miljø

Verden står overfor en rekke store utfordringer knyttet til klima og miljø, matvareproduksjon og ressursforvaltning. Borregaard, og industrien for øvrig, er en del av løsningene på disse utfordringene.

Borregaard bruker fornybare og naturlige råvarer og omdanner disse til verdifulle produkter som kan erstatte oljebaserte alternativer. Produktene går til viktige markeder som landbruk og fiskeri, medisin og næringsmidler, bygninger og miljøvennlig biodrivstoff. Vår energiproduksjon er fornyet både innen varmeenergi og vannkraft, og bruk av olje er kraftig redusert.

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Høy råstoffutnyttelse, lavere klimagassutslipp og produkter som erstatter oljebaserte alternativer gjør oss bærekraftig og fremtidsrettet med løsninger verden trenger.

Vårt bioraffineri gir verden miljøvennlige løsninger.

  • Det grønne rommet

    Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råvarer produserer Borregaard miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff, som erstatter oljebaserte produkter. Les mer