Skip to main content

Samfunnsansvar toppbilde

På Borregaards vis

Vårt hovedmål: Borregaard skal levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse