Skip to main content

Samfunnsansvar toppbilde

Samfunnsansvar

Borregaards virksomhet er internasjonal. Selv om utfordringene varierer i de ulike virksomhetene og mellom ulike land, legger Borregaard de samme prinsippene til grunn for all sin virksomhet.

Borregaard ønsker å drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, samt overholde alle gjeldende lover og offentlige forskrifter.

  • Policy

    Se Borregaards ulike policyer angående samfunnsansvar, bærekraftig innkjøp, anti-korrupsjon, HMS og andre. Les mer
  • Responsible Care

    Borregaard erkjenner at selskapet har et særlig ansvar for å ta hensyn til miljøet. Derfor har Borregaard forpliktet seg til det internasjonale miljøansvarsprogrammet Responsible Care.  
  • Borregaard og REACH

    REACH er kjemikalieregelverket i EØS som har som mål å gi en høyere beskyttelse for helse og miljø. Hovedelementene er registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger/forbud.