Borregaard og REACH

Borregaard og REACH

REACH er kjemikalieregelverket i EØS som har som mål å gi en høyere beskyttelse for helse og miljø. Hovedelementene er registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger/forbud. 

REACH erstatter også store deler av det norske kjemikalieregelverket. En bedre beskyttelse av helse og miljø skal oppnås ved bedre kunnskap om stoffenes iboende egenskaper samt deres bruk, og det er industriens ansvar å innhente/produsere data og videre å kommunisere sikker bruk av stoffene i forsyningskjeden. Det er aktører som produser og/eller importerer stoffer > 1 tonn/år i EØS-området som har de største krav i henhold til REACH, men distributører, nedstrømsbrukere osv. vil også bli påvirket i større eller mindre grad.

Etter at pre-registreringsperioden ble avsluttet 1.12.2008, skal stoffene registreres i perioder avhengig av tonnasje og iboende egenskaper (klassifisering). Tidsfristene er desember 2010, juni 2013 og juni 2018 (for de minste tonnasjer). Alle nye stoffer som produseres eller importeres > 1 tonn/år må være registrert før de kan plasseres på markedet.

REACH i Borregaard

Borregaard har holdt seg kontinuerlig informert angående REACH, blant annet gjennom våre medlemskap i CEFIC, CEPI, Norsk Industri m. fl.
Borregaard er forpliktet til å møte alle lovkrav - både som produsent/tilvirker, importør, distributør eller nedstrømsbruker - og vi forbereder vår organisasjon deretter.
Det bekreftes herved at Borregaard har pre-registrert alle relevante stoffer som produseres og/eller importeres inn i EØS-området av Borregaard.
Vi vil videre fortsette vår kommunikasjon med alle våre kunder og leverandører for å dele den nødvendige informasjon i overensstemmelse med de lovpålagte krav.

 

Spesifikk informasjon angående lignosulfonater:

Som naturlige polymere er lignosulfonater unntatt registrering i REACH.
Borregaard LignoTech vil imidlertid arbeide i og med forsyningskjeden for å sikre at alle stoffer som brukes i produksjon av våre lignosulfonater er i henhold til REACH kravene.

Kontaktinformasjon: reach@borregaard.com