Skip to main content

Kompetanser i BG

Borregaards løfte til ansatte

I Borregaard er vi stadig på utkikk etter dedikerte og kompetente kollegaer som ønsker å løfte oss videre innenfor salg og marked, produksjon, forskning, forretningsutvikling og konsernfunksjoner. Vi motiveres av å forbedre og innovere – å få være med på å forme fremtiden. Som ansatt i Borregaard gjør du en forskjell. Her er vårt løfte til deg:

space
Bærekraft
space

BÆREKRAFT

Ved å jobbe i Borregaard bidrar du til en bærekraftig utvikling. Vi tenker nytt og beveger verden mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere bruk av teknologi med kompetanse og innovasjon. Produktene vi produserer er bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. Gjennom å minimere både våre egne og våre kunders klimaavtrykk, bidrar Borregaard til en bærekraftig utvikling verden trenger.

space
space
Industri i verdensklasse
space

INDUSTRI I VERDENSKLASSE

Kompetanse er Borregaards viktigste konkurransefortrinn. Vi presterer på vårt beste når vi bringer mennesker fra ulike disipliner sammen for å bidra med sin kompetanse og sine unike perspektiver. Samarbeid skaper solide og faglig utviklende arbeidsmiljø med gode relasjoner mellom kollegaer. I Borregaard får du mange muligheter – enten du har lederambisjoner, vil videreutvikle deg innen ditt fagområde, eller vil jobbe på ulike globale arenaer. Sammen skaper vi industri i verdensklasse.

space
space
Innovasjon
space
INNOVASJON
Innovasjon prioriteres høyt i Borregaard og er et ansvar for hele organisasjonen. Vi jobber i internasjonale miljøer i samarbeid med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Samarbeid på tvers gjør oss ikke bare sterkere, men også bedre rustet til å møte fremtidens behov.
space
space
Passe stort, passe lite
space
PASSE STORT, PASSE LITE 
Vi verdsetter involvering, engasjement og initiativ fra alle våre medarbeidere. Borregaard er stort nok til å tiltrekke oss de beste innen våre fagfelt og lite nok til at hver enkelt av oss kan være med å påvirke. Borregaard har utviklet en sterk og tydelig bedriftskultur; hos oss får du en meningsfull arbeidshverdag i et globalt, markedsorientert, innovativt og endringsvillig industrimiljø. 
space
space
Globalt og lokalt
space
GLOBALT OG LOKALT
Borregaard er et globalt, børsnotert selskap med hovedkontor i Norge. Hos oss får du kollegaer fra 25 nasjonaliteter lokalisert i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.
space
  • Sommerjobb ga mersmak

    Stine Johansen har en mastergrad innen kjemisk prosessteknologi fra NTNU. Under studietiden fikk hun sommerjobb på Borregaard. Det ga mersmak. 
  • Lærling på Borregaard

    Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med til enhver tid rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YSK-ordningen.  Les mer

Trainee / sommerstudent

Karrieremuligheter på Borregaard

Last ned brosjyren om spennende muligheter på Borregaard som sommerstudent eller trainee.