Skip to main content

Kompetanser i BG

Borregaards medarbeiderløfte

I Borregaard er vi stadig på utkikk etter dedikerte og kompetente kollegaer som ønsker å løfte oss videre innenfor salg og marked, produksjon, forskning, forretningsutvikling og konsernfunksjoner. Vi motiveres av å forbedre og innovere – å få være med på å forme fremtiden. Som ansatt i Borregaard gjør du en forskjell. Her er vårt løfte til deg:

space
Bærekraft
space

BÆREKRAFT

Ved å jobbe i Borregaard bidrar du til en bærekraftig utvikling. Produktene våre er bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. Gjennom å minimere både våre egne og våre kunders klima- og miljøavtrykk, bidrar Borregaard til en bærekraftig utvikling verden trenger.

space
space
Industri i verdensklasse
space

INDUSTRI I VERDENSKLASSE

Kompetanse er Borregaards viktigste konkurransefortrinn og over tid har vi utviklet industri i verdensklasse. Vi presterer på vårt beste når vi bringer mennesker fra ulike disipliner sammen for å bidra med sin kompetanse, teknologikunnskap og markedsforståelse. Hos oss får du mange muligheter – enten du har lederambisjoner, vil videreutvikle deg innen ditt fagområde, eller vil jobbe på ulike globale arenaer. 

space
space
Innovasjon
space
INNOVASJON
Innovasjon prioriteres høyt i Borregaard og er et ansvar for hele organisasjonen. Vi har et unikt og spennende forskningssenter som jobber sammen med markeds- og produksjonsmiljøene. I tillegg samarbeider vi med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Samarbeid på tvers gjør oss ikke bare sterkere, men også bedre rustet til å møte fremtidens behov.
space
space
Passe stort, passe lite
space
PASSE STORT, PASSE LITE 
Vi verdsetter involvering, engasjement og initiativ fra alle våre medarbeidere. Borregaard er stort nok til å ha sterke og attraktive fagmiljøer med ressurser til langsiktig satsing. Organisasjonen er liten nok til at det er korte beslutningsveier med flat struktur slik at hver enkelt av oss kan være med å påvirke med våre unike perspektiver.
space
space
Globalt og lokalt
space
GLOBALT OG LOKALT
Borregaard er et globalt, børsnotert selskap med hovedkontor i Norge. Lokalt og nasjonalt i Norge spiller Borregaard en aktiv rolle innen by- og næringsutvikling. Med kollegaer fra 25 nasjonaliteter lokalisert i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika er også Borregaard en spennende internasjonal arena hvor selskapet på tvers av nasjonaliteter har utviklet en markedsorientert, innovativ og endringsvillig bedriftskultur. 
space
  • Sommerjobb ga mersmak

    Stine Johansen har en mastergrad innen kjemisk prosessteknologi fra NTNU. Under studietiden fikk hun sommerjobb på Borregaard. Det ga mersmak. 
  • Lærling på Borregaard

    Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med til enhver tid rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YSK-ordningen.  Les mer

Trainee / sommerstudent

Karrieremuligheter på Borregaard

Last ned brosjyren om spennende muligheter på Borregaard som sommerstudent eller trainee.