Bærekraft

BÆREKRAFT

INDUSTRI I 
VERDENSKLASSE
INNOVASJON PASSE STORT,
PASSE LITE
GLOBALT OG LOKALT

Ved å jobbe i Borregaard bidrar du til en bærekraftig utvikling. Produktene våre er bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. Gjennom å minimere både våre egne og våre kunders klima- og miljøavtrykk, bidrar Borregaard til en bærekraftig utvikling verden trenger.