Trainee

En god start på karrieren

Som kommersiell trainee har Karl Petter Enerstvedt (27) sikret seg en av de ettertraktede traineestillingene i Borregaard.

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Bachelor i Økonomi og administrasjon ved UiA (Universitet i Agder) Master i Supply Chain Management ved CBS (Copenhagen Business School)

Hvorfor søkte du traineestillingen i Borregaard?

Som nyutdannet er en traineestilling veldig attraktiv og en god start inn i næringslivet. Borregaard virket også å være et meget spennende selskap med vekstambisjoner og en særdeles internasjonal organisasjon med produksjon og salgskontorer over hele verden.

Hva jobber du med? Har du hatt bruk for dine fagkunnskaper?

I min første periode som trainee har jeg jobbet som Controller i Borregaard LignoTech. Her har jeg vært involvert i måneds- og kvartalsrapportering, noe som er en god måte å komme inn i en kompleks produktportefølje og selskapets økonomi. I tillegg har jeg fått ansvaret for et prosjekt innen lønnsomhetsanalyser - et komplekst prosjekt hvor jeg har fått bruk for kunnskap fra både bachelor og mastergrad.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er at den er svært variert og har høyt tempo. Det er mye som skjer i Borregaard og LignoTech om dagen, med nytt produksjonsanlegg på vei opp i Florida og store investeringer på fabrikken her i Sarpsborg. Det er også svært inspirerende å være en del av en internasjonal organisasjon med medarbeidere over hele verden.

Hvordan er traineeopplegget i Borregaard?

Traineeprogrammet er lagt opp slik at jeg roterer mellom ulike funksjoner innad i LignoTech. Jeg skal etter planen innom fire ulike funksjoner på to år, hvorav én av disse er tiltenkt å være i utlandet. Selv om jeg roterer mellom ulike funksjoner i Controlling, Supply Chain Management og Salg, er det mye av de samme folkene jeg jobber med. Ulike prosjekter og arbeidsoppgaver involverer folk på tvers av organisasjonen. I tillegg til dette er programmet veldig fleksibelt, i den forstand at dersom det dukker opp ting underveis (behov for en konkurrentanalyse, etc.) har jeg mulighet til å rydde unna andre oppgaver dersom det er hensiktsmessig.

Hva er ditt inntrykk av Borregaard så langt?

Borregaard er et selskap som har stort fokus på forskning og utvikling av nye produkter til markedet. Her er det mange dyktige kollegaer som ser fremover hele tiden og ønsker å utvikle selskapet videre.

Det er også et selskap som får rettmessig mye oppmerksomhet knyttet til det «grønne skiftet» som regjeringen har flagget de senere årene. Borregaards fornybare løsninger gir oss en viktig plassering også i fremtidens markeder.

Jeg vil også trekke frem bra arbeidsmiljø i organisasjonen, hvor folk trives på jobb. Selv om Borregaard er en internasjonal aktør med en kompleks organisasjonsmatrise, er den liten nok til at folk kjenner hverandre godt på tvers av organisasjonen med liten avstand fra toppledelsen til fabrikkansatte.

Vil du anbefale Borregaards traineeprogram?

Absolutt. En veldig god vei inn i selskapet og en god start på karrieren etter endt utdanning.

Hvor er du om 5 år?

Ser for meg at jeg fremdeles er i Borregaard. Konkret funksjon og stilling er jeg mer usikker på.