Innovasjon

BÆREKRAFT INDUSTRI I 
VERDENSKLASSE

INNOVASJON

PASSE STORT,
PASSE LITE
GLOBALT OG LOKALT

Innovasjon prioriteres høyt i Borregaard og er et ansvar for hele organisasjonen. Vi har et unikt og spennende forskningssenter som jobber sammen med markeds- og produksjonsmiljøene. I tillegg samarbeider vi med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Samarbeid på tvers gjør oss ikke bare sterkere, men også bedre rustet til å møte fremtidens behov.