Skip to main content

Vil du bli lærling på Borregaard? NICT5459

Lærling på Borregaard

Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med til enhver tid rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YFF-ordningen (Yrkesfaglig fordypning). 

Borregaard tilbyr opplæring på i alt 8 fagområder: 

Les mer om lærlingeordningen og alternative studieløp på OK Industri eller Blitil.no

For mer informasjon om det å være lærling i Borregaard, kontakt Opplæringskoordinator Arve Årvik på 69 11 80 29 / arve.arvik@borregaard.com eller Kurs- og opplæringskoordinator Rikke Bersvendsen på 69 11 83 41 /  rikke.c.bersvendsen@borregaard.com

Søknadsfrist: 20. februar 2020