Christina Nøkleby

Trainee innen forskning

Les intervjuet med Christina Nøkleby (til høyre i bildet), om å være trainee innen forskning i Borregaard.

Navn: Christina Nøkleby
Alder: 26
Stilling: Trainee innen forskning

HVA SLAGS  UTDANNING HAR DU?

Jeg har en 5-årig sivilingeniørutdanning fra NTNU. Jeg gikk på studieprogrammet Industriell kjemi og bioteknologi, studieretning Kjemisk prosessteknologi.

HVORFOR SØKTE DU TRAINEESTILLINGEN I BORREGAARD?

Fordi den hørtes utrolig spennende ut! Traineestillingen virket som en utfordrende og god start på arbeidslivet etter endte studier. Her kunne jeg kombinere mine fagkunnskaper med å lære mye nytt. Jeg ble kjent med Borregaard gjennom karrieredager og bedriftspresentasjoner i studietiden. Det virket som et interessant selskap som jeg virkelig kunne tenke meg å jobbe i.

HVORDAN ER TRAINEEOPPLEGGET VED BORREGAARD?

Som trainee innen forskning bytter man avdeling hver 4.-6. måned de to første årene. Traineene roterer innen det "gylne triangelet" for innovasjon; forskningsavdelingen, produksjon og salg/marked. Målet er å ha minst én periode i hver avdeling, og være innom flere forretningsområder. På den måten er man godt rustet til å bidra til innovasjon på tvers, og få en god forståelse av Borregaards verdikjede. Underveis i traineeløpet får man oppfølging av erfarne ledere og fagpersoner. Traineeopplegget er fleksibelt og det er gode muligheter for å forme og påvirke opplegget etter egne ønsker.

HVA JOBBER DU MED? HAR DU HATT BRUK FOR DINE FAGKUNNSKAPER?

Så langt har jeg jobbet i forskningsavdelingen og i fabrikken. Begge steder har jeg absolutt fått bruk for mine fagkunnskaper! Som forsker går mye av hverdagen med til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av innovasjonsprosjekter. Her kommer erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden godt med, og spesielt masteroppgaven min var relevant. I tillegg har kjemikunnskapene mine vært en viktig forutsetning for å forstå prosessene og produktporteføljen Borregaard har. I fabrikken jobbet jeg med oppfølging av kvalitet og forbedringsprosjekter, i tett samarbeid med operatørene. Å jobbe ute i fabrikken er veldig spennende, og det gir en mer praktisk tilnærming til det mer teoretiske jeg har fra studiet. Det er imponerende hvordan man drifter og overvåker de forskjellige fabrikkene på Borregaard, og får dem til å fungere sammen!

HVA ER DET BESTE MED JOBBEN DIN?

At det er utfordrende og lærerikt! Det er en bratt læringskurve i starten av hver periode, og traineeopplegget er en unik mulighet til å bli kjent med flere av Borregaards forretningsområder fra forskjellige vinkler. Så langt har jeg jobbet med spesialcellulose og cellulosefibriller, som har gjort at jeg har fått innblikk i både et godt etablert og et helt nytt forretningsområde. Jeg er også veldig glad for at jeg skal få prøve meg innen den kommersielle delen av organisasjonen, det tror jeg er veldig nyttig for å se det store bildet. I tillegg må kollegaene mine nevnes, de gjør det artig å jobbe på Borregaard!

HVA ER DITT INNTRYKK AV BORREGAARD SÅ LANGT?

Inntrykket mitt er at Borregaard er en solid bedrift som har et fremtidsrettet fokus og en sterk innovasjonskultur. Dette er veldig inspirerende å være en del av! Jeg har mange kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og har erfart at Borregaard er ikke redd for å gi ansvar tidlig - slik lærer man mye. Det jeg har blitt mest overrasket over etter jeg begynte i Borregaard, er alle de ulike applikasjonsområdene Borregaards produkter har. Her var det mye jeg ikke visste!

VIL DU ANBEFALE BORREGAARDS TRAINEEPROGRAM?

Helt klart! Det er en god start på arbeidslivet, der man får mulighet til å prøve ut forskjellige typer arbeidsoppgaver for å finne ut hva man trives best med. Man blir involvert i interessante og tverrfaglige prosjekter fra dag én, og får god oppfølging. En slik stilling gir både personlig og faglig utvikling. Som nyutdannet tror jeg knapt det finnes en stilling som gir bedre forutsetninger for å forstå Borregaard!

HVOR ER DU OM 5 ÅR?

Jeg håper at jeg har en stilling på Borregaard der jeg får utnyttet kunnskapen og nettverket jeg fikk som trainee. Jeg synes det er vanskelig å være mer spesifikk, men Borregaard er et stort selskap med mange muligheter, så jeg er sikker på at jeg kommer til å ha en spennende arbeidshverdag.