Skip to main content

Forskning

Borregaard har ett av Norges største og mest spennende forskningsmiljøer innen organisk kjemi og trekjemi. Ved vårt forskningssenter i Sarpsborg jobber 70 ansatte fra flere land med utvikling av miljøteknologi og nye produkter. 

  • Innovasjon

    I Borregaard defineres innovasjon som hele prosessen - fra en idé oppstår, til kunden har kjøpt et nytt produkt som representerer en merverdi.
  • Forskning og utvikling

    Borregaard har rundt 100 ansatte innen forskning og innovasjon, hvorav 70 ansatte ved vårt hovedforskningssenter i Sarpsborg. 34 har en doktorgrad.

Les mer