Borregaards Forskningsfond

Borregaards Forskningsfond

Borregaard Forskningsfond deler ut bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisinsk forskning. 

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18.april 1952.

Av kapitalens avkastning kan 2/3 fortrinnsvis benyttes til fremme av skogforskningen. Den øvrige del av kapitalens avkastning kan brukes til å fremme forskning vedrørende helseproblemer knyttet til arbeidslivet.

Fondets styre ønsker for en periode å prioritere en økning av kapitalen, noe som betyr at utdelingsfrekvens og -volum vil vurderes løpende. Det vil ikke foretas utdelinger i 2020.

For nærmere opplysninger, kontakt Borregaard Forskningsfond,
v/Helge Bjørneby, telefon: 901 02 078 eller e-post:forskningsfond@borregaard.com