Borregaards Forskningsfond

Borregaards Forskningsfond

Borregaard Forskningsfond deler ut bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisinsk forskning. 

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18.april 1952.

Av kapitalens avkastning kan 2/3 fortrinnsvis benyttes til fremme av skogforskningen. Den øvrige del av kapitalens avkastning kan brukes til å fremme forskning vedrørende helseproblemer knyttet til arbeidslivet. Se Vedtekt for Borregaard Forskningsfond.

Søknad om støtte må inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver og formål med prosjektet foruten opplysninger om prosjektleders utdannelse og vitenskapelige kvalifikasjoner.

Styrets avgjørelser kan ikke påklages.

Utdeling for 2017 er foretatt og beslutning om utdeling i 2018 vil tas 9. april 2018.

For nærmere opplysninger, kontakt Borregaard Forskningsfond,
v/ Helge Bjørneby, telefon: 901 02 078 eller e-post: forskningsfond@borregaard.com

Relaterte filer