Innovasjon

Innovasjon

I Borregaard defineres innovasjon som hele prosessen - fra en idé oppstår, til kunden har kjøpt et nytt produkt som representerer en merverdi.

I Borregaard jobber vi mye med innovasjon. Det er viktig for selskapets framtid og det gir samfunnet viktige produkter. 17 prosent av vårt salg kommer fra nye produkter vi ikke hadde for fem år siden. Vår ambisjon er likevel å øke innovasjonstakten. Vi bruker rundt 200 millioner kroner årlig, tilsvarende nesten 5 prosent av vår omsetning, til forskning og utvikling - en innsats som har høstet anerkjennelse og støtte fra blant andre EU, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Borregaards forskningsavdeling jobber tverrfaglig og i tett kontakt med hele organisasjonen; produksjon, salg/marked, analyse- og kvalitetssikringsavdelingen. I tillegg har våre forskere prosjektrelatert kontakt med kunder, universiteter og institutter.

I innovasjonsprosessen produserer Borregaard både kunnskap og fysiske produkter. Innovasjonsarbeidet foregår på skrivebordet, i lab, i demonstrasjonsanlegg og i fullskala produksjon. Våre forskere bruker 2/3 av tiden på forbedring av eksisterende prosesser, produkter og anvendelser og 1/3 på utvikling av nye.

En forskerstilling i Borregaard gir gode muligheter for faglig utvikling i et sterkt og allsidig forskningsmiljø og er dessuten en god inngangsport til arbeid en karriere i andre avdelinger i Borregaard.