Skip to main content

Kompetanser i BG

Jobb i Borregaard

Gjennom kompetanse innen salg og marked, forsking og produksjon, har Borregaard utviklet et bioraffineri i verdensklasse. Våre produkter er alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger.

I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere bruk av teknologi med kompetanse og innovasjon. Vi har stolthet i kunnskap og det er kompetansen vår vi lever av.

Å tenke nytt handler også om å arbeide med interne forbedringstiltak ved stadig å finne bedre måter å framstille produktene på gjennom smartere organisering, kompetanseutvikling og ny bruk av teknologi. Borregaards innovasjonskraft måles regelmessig og utgjør en betydelig del av selskapets omsetning. Forskning og utvikling skjer ved egne forskningssentra i Norge, Spania, Sør-Afrika og USA, samt gjennom et utstrakt samarbeid med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land.

Vi tror selskapet presterer på sitt beste, når vi bringer mennesker fra ulike disipliner sammen for å bidra med sin kompetanse og sine unike perspektiver. Samarbeid på tvers av organisasjonen gjør oss sterkere, men skaper også et godt og faglig givende arbeidsmiljø med gode relasjoner mellom kolleger.

I Borregaard verdsetter vi involvering, engasjement og initiativ fra alle våre medarbeidere. Borregaard har, gjennom mange år og skiftende tider, utviklet en sterk bedriftskultur som bidrar til felles verdigrunnlag på tvers av funksjoner, virksomhetsområder og geografiske grenser. Våre verdier – bærekraftig, langsiktig, redelig – er godt forankret i selskapets DNA, men ligger også i blodet til våre ansatte.

Gjennom 1100 ansatte i til sammen 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika, selger vi våre produkter til kunder i alle verdensdeler. Både vi som jobber i Borregaard og våre kunder, drives av et dyptliggende ønske om å gjøre en forskjell. Vi motiveres av å forbedre og innovere – å få være med på å forme fremtiden.

Borregaard er et børsnotert selskap. Gjennom aksjer til ansatte-programmet vårt får du mulighet til å bli deleier i din arbeidsplass til gunstige priser. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, både når det gjelder lønn, balanse mellom jobb og fritid og din velferd når du trekker deg tilbake fra arbeidslivet. Og ikke minst; en meningsfull arbeidshverdag i et globalt, endringsvillig, markedsdrevet og innovativt miljø. 

Borregaard utvikler seg kontinuerlig, det forutsetter at våre ansatte også gjør det. I Borregaard er det mange muligheter – enten du har lederambisjoner, vil videreutvikle deg i jobben du har, eller vil jobbe på ulike globale arenaer. Selskapet har utviklet egne utviklingsprogrammer innen ledelse, produksjon, salg og marked. Nettopp dette har vi vunnet priser for.

Vår ambisjon er å beholde vår posisjon som verdens mest avanserte bioraffineri, og vi trenger ansatte som på sine unike måter bidrar til det.

  • Sommerjobb ga mersmak

    Stine Johansen har en mastergrad innen kjemisk prosessteknologi fra NTNU. Under studietiden fikk hun sommerjobb på Borregaard. Det ga mersmak. 
  • Lærling på Borregaard

    Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med til enhver tid rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YSK-ordningen.  Les mer

Ledige stillinger

Trainee / sommerstudent

Karrieremuligheter på Borregaard

Last ned brosjyren om spennende muligheter på Borregaard som sommerstudent eller trainee.