13,9 millioner fra NFR

Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til to ulike innovasjonsprosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.

3,4 millioner av støttemidlene skal gå til et prosjekt kalt WOCA som går ut på å utvikle biobaserte bindemidler til metallurgisk industri. Bindemidlene representerer et bærekraftig alternativ til oljebaserte produkter som brukes i denne industrien i dag. Prosjektet vil gå over tre år med oppstart i 2017 og har et totalbudsjett på 23,6 millioner kroner. WOCA er en videreføring av et NFR-støttet prosjekt Borregaard og Elkem har samarbeidet om de siste tre årene.

10,5 millioner kroner skal gå til et innovasjonsprosjekt kalt Ligno2G. Prosjektet går ut på å modifisere lignin for å kunne gi økt ytelse i bruksområder innen blant annet jordbruk og tekstilfargestoffer. Nye, grønne ligninprodukter vil kunne erstatte petrokjemiske polymerer. Ligno2G har en varighet på fire år med oppstart i 2017 og et totalbudsjett på 30 millioner kroner. Deler av prosjektet utføres i samarbeid med eksterne partnere som blant andre NTNU og Institutt for Energiteknikk (IFE).

Begge prosjektene har fått støtte fra NFRs utlysning på til sammen 950 millioner kroner for innovasjonsprosjekter i næringslivet. Blant 400 søknader som kom inn, ble midlene fordelt blant 125 prosjekter.

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1080 ansatte i 16 land og er global markedsleder innen ligninbaserte produkter. Ligninvirksomheten utgjør nær halvparten av Borregaards omsetning med fabrikker i 7 land. 

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal,

tlf: 92467711