5 mill kroner fra Orkla/Borregaard til Science Center Østfold

Orkla/Borregaard og Hafslund gir hver kr. 5 mill, til sammen kr. 10 mill til realisering av Science Center Østfold.

Direktør for samfunnskontakt Frode Geitvik i Hafslund ASA sier i en kommentar at Hafslund håper dette er et viktig bidrag til realiseringen av prosjektet, og at næringslivet for øvrig bidrar på samme måte.
”Science Center har vist seg å være et godt redskap for å øke interessen for teknologi og skaperglede hos barn og unge, derfor støtter vi Science Center Østfold”, sier Dag Arthur Aasbø, direktør for kommunikasjon og organisasjon i Borregaard/Orkla.

Styreleder Osmund Ueland og daglig leder Bjørn Winther Johansen i Science Center Østfold er glade for at også Orkla/Borregaard og Haflsund nå engasjerer seg i å få Science Center Østfold realisert. I tillegg til pengene, som er et viktig finansielt bidrag, har begge konsern høy kompetanse som blir viktig å nyttiggjøre seg i det videre arbeid.

Science Center Østfold arbeider nå målrettet for å sikre realiseringen av senteret gjennom kontaktmøter med bedriftseiere og ledere i hele Østfold. Målsettingen er å ha sikret tilstrekkelig finansiering for å kunne gå videre med prosjektet rundt 1. oktober 2008.

Sikret finansiering pr 3. juli 2008:
Sarpsborg kommune Kr. 25 mill (tomt)
Østfold fylkeskommune Kr. 30 – 40 mill
Betong og Tre AS Kr. 1 mill
Info Tjenester AS Kr. 1 mill
Choice & Vestvannet Invest Kr. 5 mill
Orkla ASA/Borregaard kr. 5 mill
Hafslund ASA kr. 5 mill
Finansieringsmodell:
Investeringsramme: 225 mill
Regjeringen/staten: 40 mill
Fylkeskommunen: 40 mill
Sarpsborg kommune 25 mill
Hovedsponsorer 50 mill
Næringsliv Østfold 50 mill
(5 regioner a 10*1 mill)
Andre 20 mill