58 millioner til Borregaards bioetanolsatsing

Borregaard har fått 58 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Pengene skal gå til bygging av pilotanlegg for annengenerasjons bioetanol.

- Vi ser støtten fra Innovasjon Norge som en anerkjennelse til forsknings- og utviklingsarbeidet vi har gjort så langt. Støtten er avgjørende for å videreutvikle vår nye teknologi for fremstilling av annen generasjons biodrivstoff og andre grønne kjemikalier. Lykkes vi med dette prosjektet vil vi kunne etablere fullskalaproduksjon av biodrivstoff med svært godt klimaregnskap, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av bioetanol og grønne biokjemikalier fra biomasse som halm og annet landbruks- og skogsavfall. Den nyutviklede teknologien går ut på å omdanne cellulosefibrene i biomassen til sukker som benyttes til produksjon av bioetanol, mens andre komponenter i biomassen blir til avanserte biokjemikalier. Teknologien består av flere prosesstrinn og har gitt gode resultater i laboratorieskala. Nå oppskalerer Borregaard prosessene i det planlagte pilotanlegget som skal bygges ved selskapets fabrikkanlegg i Sarpsborg.

Mens Norge så langt har vært mest opptatt av biodiesel, er bioetanol det klart ledende biodrivstoffet globalt. Bioetanol er et rent og velutprøvd drivstoff egnet til å erstatte bensin og diesel i personbiler og tyngre kjøretøyer. Busselskapet Ruter har et 20-talls busser og Asko flere lastebiler som går på ED95, et drivstoff bestående av 95 prosent bioetanol. Pilotanlegget vil koste rundt 130 millioner kroner, hvorav myndighetenes støtte utgjør 58 mill kroner. Byggestart er beregnet til første halvår 2011.

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Fra norsk gran utnyttes alle bestanddelene til framstiling av avanserte biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte alternativer. Borregaards spesialcellulose anvendes i tabletter, lim og matvarer. Treets bindemiddel, lignin, er råstoff til en rekke produkter som benyttes i betongtilsetning, bilbatterier og fôrprodukter. Fra sukkerstrukturer i tømmeret lages bioetanol som går til bl.a. biodrivstoff. Borregaard er eneste aktør i verden som lager vaniljesmak, vanillin, fra tømmer. Borregaards største anlegg er i Sarpsborg, men virksomheten har en rekke fabrikker i Europa, Amerika og Sør-Afrika. Borregaard har totalt ca 1300 ansatte i 20 land, 770 av disse i Sarpsborg.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711.