6 millioner i FoU-tilskudd til Borregaard

6 millioner i FoU-tilskudd til Borregaard

Borregaard har fått tilsagn om 6 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norges bioøkonomiordning. Tilskuddet skal gå til videreutvikling av bioraffinerikonseptet i Sarpsborg.

Prosjektet som mottar tilskuddet har som mål å utvikle høyverdige celluloseprodukter. Prosjektet vil kunne gi økt verdiskaping og nye industrimuligheter for Borregaard i Sarpsborg. Gjennom kjemisk og fysisk modifikasjon utforskes muligheter for å produsere celluloseprodukter til ulike industrielle applikasjoner, blant annet innen dyrefôr og byggeindustrien.

– Dette tilskuddet gjør at vi nå kan bevege oss fra idéfase og inn i et prosjekt med dedikerte ressurser og samarbeidspartnere. Forskning og utvikling er nøkkelen til omstilling og økt konkurransekraft i industrien. Større bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes, men støtte til innovasjonsarbeid virker risikoavlastende og er ofte investeringsutløsende for bedrifter som Borregaard, sier direktør for Borregaards Spesialcellulosevirksomhet, Tom Erik Foss-Jacobsen.

Deler av prosjektet skal utføres i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tilskuddet på 6 millioner kroner utgjør 22 prosent av prosjektets totale kostnader og vil fordeles over 3 år med oppstart i august 2017.

- Innovasjon Norge skal bidra til å løfte nye næringsmuligheter gjennom risikoavlastende finansiering. Dette er spesielt viktig i en tid der det er stort behov for å utvikle markedene ved å tilby nye og bedre produkter basert på norske råvarer. I utviklingen av nye verdiskapende produkter basert på skogen har Borregaard med sin sterkt markedsorienterte forskningsvirksomhet en ledende rolle, både nasjonalt og internasjonalt. Med tilskudd fra oss, kan Borregaard prioritere prosjektet, noe som er helt i tråd med det bioøkonomiordningen skal stimulere til, sier bærekraftdirektør Inger Solberg i Innovasjon Norge.

 

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1010 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

Innovasjon Norge fikk bevilget midler i 2017 for å følge opp regjeringens Bioøkonomistrategi. Formålet med satsingen er å ta ned risiko på industriprosjekter og bidra til økt verdiskaping og bærekraftig omstilling av norsk næringsliv ved å utnytte det markedspotensialet som bionæringene representerer basert på ressurser fra hav, jord og skog. Ordningen dekker utviklingsstøtte både i, og på tvers av, eksisterende verdikjeder og er landsdekkende. I tillegg åpner det for mulighet for å samhandle med andre virkemidler, både i og utenfor Innovasjon Norge.

 

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon: 92 46 77 11

Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Erlend Ystrøm Haartveit, tlf. 480 76 409