Åpner miljøanlegg i Sarpsborg

Sarpsborg, 1. mars 2010: En ti år lang energistrategi er i ferd med å fullføres ved Borregaard i Sarpsborg. I dag åpner Hafslund et nytt anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel som bortimot halverer Borregaards forbruk av tungolje.

Borregaard etablerte i 1998/99 en energistrategi som gikk ut på å redusere energiforbruket, samt erstatte bruk av tungolje med fornybare og miljøvennlige kilder. Siden den gang har Borregaard og dets partnere investert i bærekraftige energianlegg som til sammen har redusert behovet for bruk av tungolje betydelig. I 2007 fikk Hafslund Miljøenergi oppdraget å etablere et anlegg basert på energiutnyttelse av avfallsbasert brensel.
I dag åpner Hafslund Miljøenergi anlegget Hafslund Miljøenergi – Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) som med en kapasitet på rundt 230 GWh damp bortimot halverer bruken av tungolje og derigjennom reduserer utslippet av CO2 med ca 70 000 tonn i året.
– Det nye anlegget demonstrerer Borregaards og Hafslunds engasjement og investeringsvilje for å bidra til et bedre klima og for å oppnå regjeringens 202020-mål. Borregaard og Hafslund er to regionale samfunnsbyggere som med dette bidrar til å løse morgendagens klimaproblemer, forteller Per Kristian Olsen, konserndirektør Hafslund Produksjon og varme.
– Vi er stolte av å ha etablert dette anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel. I en periode med finanskrise og et utfordrende avfallsmarked har vi vært med på å gjøre norsk industri grønnere ved å etablere og sette i drift et av Norges mest moderne anlegg i henhold til budsjett og tidsplan, sier administrerende direktør Pål Mikkelsen i Hafslund Miljøenergi.
– Det nye avfallsforbrenningsanlegget er et viktig bidrag i vår totale energistrategi for å eliminere Borregaards bruk av tungolje til energiproduksjon. Anlegget vil bortimot halvere vårt forbruk av tungolje og dermed forbedre Borregaards klimaregnskap ytterligere, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard.
Anlegget har hatt en investeringsramme på brutto 500 millioner kroner og mottar 82 millioner kroner i støtte fra Enova. Enova-midlene har gjort det mulig for Hafslund å bidra til forutsigbare og langsiktige energipriser for norsk industri og samtidig bidra til arbeidsplasser ved å benytte norskutviklet teknologi og etablere ti nye årsverk på anlegget.
Borregaard har i dag et varmeenergibehov på nær 1000 GWh i form av damp. I tillegg til egne bioanlegg, utnytter Borregaard i dag energi fra et avfallsforbrenningsanlegg eid og driftet av Østfold Energi.
For mer informasjon, kontakt:
• Informasjonssjef Hafslund Produksjon og varme, Truls E. Jemtland, tlf: 92029480
• Kommunikasjonssjef Borregaard, Tone Horvei Bredal, tlf: 92467711