BI-studie blant over 200 norske selskaper:Borregaard LignoTech blant de beste i internasjonalisering

Internasjonal vekst er krevende og stiller høye krav til både organisasjon og ledelse. Blant de virksomheter i Norge som har lykkes mest, er i følge en fersk studie fra handelshøyskolen BI, Borregaard LignoTech.

Analysen viser at evnen til globalisering av en virksomhet har sammenheng med den strategi virksomheten har, selv om dette har mindre betydning enn ventet. Det som studien peker på som svært viktig for å lykkes, er en trinnvis og bevisst internasjonaliseringsprosess og som følges opp og vies stor oppmerksomhet fra ledelsens side.

Metodene som er benyttet er knyttet til en rekke kriterier som er utviklet av Carl Arthur Solberg på BI. De kriterier som bedriftene vurderes ut fra er følgende:

1. Fokus på hjemmemarked

2. Trinnvis internasjonaliserings-prosess

3. Utvikling av nye forretningsområder

4. Nisjestrategi

5. Balansere vekst (der det er mulig) med konsolidering (der det er nødvendig)

6. Møt konkurrentene i deres hjemmemarkeder

7. Samarbeid med sterke partnere

8. Allianser med likeverdige partnere

9. Kontroll med internasjonale kommersielle aktiviteter

Med unntak av punktene 1, 7 og 8 var Borregaard LignoTech bedre enn gjennomsnittet av de ti beste selskapene i studien. Bare returemballasjeselskapet Tomra kom bedre ut enn Borregaard LignoTech, men selskaper som Tandberg Televisjon, Kongsberg Simrad og Odfjell lå alle bak.

- Resultatet kom som en overraskelse på oss, fordi vi i liten grad kjente til studien på forhånd. Men det er en hyggelig anerkjennelse for det arbeidet vi har utført så langt, sier direktør for Borregaard LignoTech, Morten Harlem, men legger til:

- Samtidig må vi minne om at vi ikke deltar i Norgesmesterskapet, men i verdensmesterskapet og det er der vi må vise vår styrke. Studien bekrefter likevel at vi har et godt grunnlag å bygge videre på og vi vil foredle de sterkeste sidene ved vår virksomhet og sikre at ingen truer oss på de sidene vi kan bli bedre på, avslutter Harlem.