Beklagelig oljeutslipp fra Borregaard Fabrikker

Borregaard beklager sterkt oljeutslippet fra fabrikkanlegget i Sarpsborg og de konsekvenser hendelsen har ført med seg i Glomma og Hvaler-området. Oljeutslippet kom fra en lekkasje på en tilførselsledning mellom båten og lagertankene for olje.

Borregaard ser svært alvorlig på at utslippet kunne skje og at det ble oppdaget så sent. Borregaard gjennomgår nå alle forhold knyttet til losseoperasjonen for å klarlegge alle årsaksforhold og er i gang med å etablere forsterkede rutiner, systemer og tekniske innretninger på kort og lengre sikt for at en slik hendelse ikke skal skje igjen.

 

På grunn av mye is i havneområdet var ikke oljen synlig og ble ikke oppdaget i kaiområdet før isen brast. Myndighetene (brannvesen, politi og Kystverket) ble da varslet om saken.

Oljerøret er kun i bruk i forbindelse med lossearbeidene. Da oljelekkasjen ble oppdaget, ble dette lagt ut lenser rundt kaiområdet og satt i gang arbeid med å suge opp oljerester.

Beregninger utført av eksterne opererer med et sannsynlig scenario på 13,8 kubikkmeter (tonn) fra tilførselsledningen. Borregaard har hittil sugd opp ca 6 tonn olje fra kaiområdet.

Revisjon og vedlikehold
Borregaards oljesystem - fra lossepunkt på kai via rørsystem og lagertanker til Fyrhuset - omfattes av periodisk revisjon med kontrollperioder på 5 år. Dette ble utført i i 2002. Det røret hvor lekkasjen oppstod, inngår således i systemet som er revisjonspliktig.

Ved gjennomgangen i 2002 ble utvalgte kontrollpunkter i systemet gjennomgått, men kontrollpunktene omfattet ikke det aktuelle røret hvor lekkasjen oppstod. Det er imidlerid foretatt flere vedlikeholdsarbeider på det aktuelle rørstrekket de siste årene, senest i oktober 2005 hvor også røret ble trykktestet.

Tidspunkt for båtanløp
Borregaard har den siste tiden hatt to lossinger av olje. Fra lørdag 4. mars kl 2335 til søndag 5. mars kl 0925 ble det losset i underkant av 2600 tonn. På torsdag 2. mars kl 0810-1340 ble det losset 1000 tonn.

Borregaard kan fortsatt ikke med sikkerhet si når utslippet begynte.

Begrense skadeomfanget
Borregaard har løpende kontakt med ulike myndighetsorgan og vil bistå i arbeidet med å begrense skadeomfanget. En del av dette innebærer tilrettelegging og støtte av et prosjekt for rensing av oljeskadet sjøfugl.

Kontakt:
informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø
(69 11 82 16 og 918 34 108)
dag.arthur.aasbo@borregaard.com