Borg vgs og Borregaard går sammen i partnerskap

Under en signering på Borregaard fredag 20. april 2007 inngikk Borg vgs og Borregaard en partnerskapsavtale. Denne består av flere konkrete samarbeidsprosjekt med hovedfokus på at elevene skal kunne praktisere ute i bedriften.

Videregående opplæring er som kjent inngangsporten til både høyere utdanning og yrkeslivet. Opplæringsreformen Kunnskapsløftet legger vekt på et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, for å gjøre elevene valg enklere når det gjelder valg av yrke. Borg vgs og Borregaard ønsker med sitt nye samarbeid å gi elevene muligheten til å praktisere de ulike fagene ute i yrkeslivet, før de tar det endelig valget.

Tettere samhandling

"Skal skoleverket utdanne elever som har den kompetansen som næringslivet og samfunnet forøvrig etterspør, må partene samarbeide tett. Kunnskapsløftet forutsetter nettopp slik tett samhandling og gjensidig forståelse mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter og samfunnet. Skolereformen, Kunnskapsløftet, legger opp til at fagutdanning på videregående nivå som favner bredere og blir mer generell. Derfor blir avtalen mellom Borg vgs. og Borreggard et godt bidrag til å imøtekomme skolereformens intensjoner ved å konkretisere forhold knyttet til den type industriell virksomhet som Borregaard driver", heter det i en pressemelding fra Borregaard, hvor signeringen av avtalen fant sted.