Borregaard LignoTech stenger produksjonsanlegg i Finland

Som følge av svekkede, eksterne rammebetingelser har Borregaard LignoTech vedtatt å innlede forhandlinger om nedleggelse av sitt produksjonsanlegg i Tampere i Finland.

LignoTech Finland har produsert rundt 30 000 tonn ligninbaserte produkter primært for oljeboringsmarkedet. Den ugunstige euro-dollar utviklingen og sterkt økende priser på strategiske råvarer har svekket selskapets konkurransekraft. I tillegg vil bedriften miste dagens leveranser av infrastrukturtjenester ettersom selskapet M Real legger ned sin produksjon på fabrikkområdet hvor LignoTech Finland er lokalisert.

LignoTech Finland vil innlede forhandlinger med de ansattes organisasjoner om en nedleggelse av driften. Fra selskapets side vil det legges opp til at produksjonen stanser senest 20. juni 2008. En nedleggelse vil ramme 35 ansatte.
 
- Vi har i en årrekke forsøkt å bedre selskapets konkurransekraft gjennom en rekke tiltak, uten å finne en tilstrekkelig effektiv og god løsning. Det er med tungt hjerte vi har besluttet å foreslå en nedleggelse av virksomheten i Finland. Nå fokuserer vi først og fremst på å hjelpe de ansatte gjennom denne vanskelige tiden, sier direktør Morten Harlem i Borregaard LignoTech.

Borregaard LignoTech er verdens ledende leverandør av ligninbaserte binde- og dispergeringsmidler. Virksomheten har 10 fabrikker i Europa, Nord- og SørAmerika og Afrika.

For mer informasjon, kontakt:
Direktør Morten Harlem, Borregaard LignoTech, Tel: 69 11 80 00, mobil: 952 34 540
Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, Borregaard, Tel: 69 11 80 00, mobil: 918 34 108