Borregaard LignoTech stenger produksjonsanlegg i Washington, USA

I 2001 mistet fabrikken i Mount Vernon sin råstoffkilde da Georgia-Pacific la ned sin celluloseproduksjon. I tiden etter denne nedleggelsen har Borregaard forsøkt å finne andre råvarekilder, men alternativene har vist seg kostbare, ustabile og uegnet til å basere en framtidig produksjon på.

Bortfallet av Mount Vernons kapasitet på 50 000 årstonn vil bli kompensert med økt kapasitet fra en ny produksjonslinje som nå kjøres i gang ved Borregaards ligninfabrikk i Sør-Afrika.

Det er i dag 10 ansatte ved anlegget. Produksjonen vil gradvis bli bygget ned og anlegget ryddet og stengt innen utgangen av juni i år.

Borregaard LignoTech er verdens ledende produsent av ligninbaserte binde- og dispergeringsmidler. Virksomheten har (etter nedleggelsen i Mount Vernon) 11 fabrikker i Europa, Nord-Amerika, Asia og Afrika.
Kontaktpersoner: Dag Arthur Aasbø, informasjonsdirektør , tlf 69 11 80 00 / 918 34 108.
Morten Harlem, direktør Borregaard LignoTech, tlf 69 11 80 00.

07.05.2003