Borregaard åpner ny fabrikk i Sør-Afrika

Mandag 29. mars åpnet Borregaard en ny fabrikk for ligninprodukter nær Durban i Sør-Afrika. Fabrikken i Sør-Afrika er den 12. av Borregaards ligninfabrikker og styrker selskapets globale strategi innen dette området. Åpningen ble foretatt av Orklas konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y. og Sappis konsernsjef Eugene van As. 

Borregaard, pressemelding, (29.03.1999)
Fabrikken i Sør-Afrika er et joint-venture selskap hvor Borregaard og det sør-afrikanske selskapet Sappi Saiccor har 50% eierandel hver. De totale investeringene i den nye fabrikken beløper seg til ca 160 millioner kroner. I første omgang får fabrikken en årskapasitet på 55 000 tonn, men med muligheter for senere utvidelser. Virksomheten får i underkant av 40 ansatte.

Råmaterialet til produksjonen, lignin, er bindemiddelet i tømmer. Lignin framkommer som et sideprodukt ved celluloseproduksjon. Sappi Saiccor vil levere råstoffet fra sin cellulosefabrikk i Umkomaas som har en årskapasitet på 600 000 tonn. Kombinasjonen av Borregaards teknologi for prosess- og produktutvikling samt et globalt markedsapparat - og Sappi Saiccors råvarekilde og kunnskap om lokale forhold i Sør-Afrika - legger grunnlaget for en betydelig ligninvirksomhet på den sørlige halvkule.

Ligninproduktene anvendes som dispergerings- (flytregulerende) middel i bl.a. betong, tekstilfargestoff, plantevernmidler, keramiske materialer og som bindemiddel i bl.a. brikettering og dyrefôr. Ligninvirk-somheten inngår i Borregaards kjerneområde Spesialkjemi, og har gjennom Borregaard LignoTech vokst sterkt de senere årene til å bli en global markedsleder. Borregaard har i tillegg til fabrikken i Sør-Afrika 11 ligninfabrikker i Europa, Amerika og Asia. Selskapet har også en rekke salgskontorer og betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet for ligninanvendelser i Norge og USA.

Bruk av ligninråstoffet har også en positiv miljøeffekt ved at det reduserer utslipp fra cellulosefabrikken ved Durban. Bruk av en fornybar og nedbrytbar råvare til kjemiske anvendelser er også miljømessig fordelaktig. Videre fører ligninproduktene til reduserte CO2-utslipp ved at produktene bidrar til å redusere sementforbruket i betong. Dette er det største markedet for ligninprodukter. Sement har store CO2-utslipp ved framstilling, og redusert sementforbruk som følge av lignintilsetning reduserer dermed CO2-utslippene.

Borregaard, kjemiområdet i Orkla-konsernet, er et internasjonalt kjemiselskap. Selskapets kjerneområder omfatter spesialkjemi, finkjemi og tilsetningsstoffer. Borregaard har produksjonsanlegg og salgskontorer i tilsammen 20 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har 2800 ansatte og forventer en omsetning i 1999 på 6 milliarder kroner.

Sappi Saiccor inngår i det internasjonale treforedlingsselskapet Sappi Limited. Selskapet har
16 produksjonsanlegg over hele verden og en årsomsetning på 26 milliarder kroner.

Mer informasjon
Informasjonssjef Dag Arthur Aasbø, tlf 69 11 80 00.

29.03.1999