Borregaard åpner ny, stor lignin-fabrikk i Sør-Afrika

Borregaard LignoTech befester stillingen som verdens ledende produsent av ligninbaserte produkter. Fredag 4. juli åpnet en ny fabrikk til nær 300 mill kroner ved selskapets anlegg i Sør-Afrika. Dette øker kapasiteten fra 55 000 til ca 155 000 tonn og gjør fabrikken til verdens største av sitt slag. 

Pressemelding: Åpningen ble foretatt av Sør-Afrikas industri- og handelsminister Alec Erwin. Fabrikken i Sør-Afrika drives gjennom et joint-venture selskap hvor Borregaard og det sør-afrikanske selskapet Sappi har 50% eierandel hver. De totale investeringene i den nye fabrikken beløper seg til nær 300 millioner kroner. Den første fabrikken ble åpnet i 1999 og samlet er dette blant de største norske investeringer i Sør-Afrika. Produksjonsanlegget har nå 76 ansatte.

Råmaterialet til produksjonen, lignin, er bindemiddelet i tømmer. Lignin framkommer som et sideprodukt ved celluloseproduksjon og Sappi leverer råstoffet fra sin cellulosefabrikk i Umkomaas ved Durban. Kombinasjonen av Borregaards teknologi for prosess- og produktutvikling samt et globalt markedsapparat - og Sappis råvarekilde og kunnskap om lokale forhold i Sør-Afrika, har lagt grunnlaget for en betydelig ligninvirksomhet på den sørlige halvkule.

Borregaard – verdensledende innen lignin

Borregaard konsoliderte denne bransjen gjennom flere oppkjøp i første del av 1990-tallet og gjennom flere kapasitetsøkninger de senere år, noe som har ført Borregaard LignoTech fram til posisjonen som global markedsleder innen ligninprodukter. Borregaard har i tillegg til fabrikken i Sør-Afrika 10 ligninfabrikker i Europa, Amerika og Asia. Selskapet har også en rekke salgskontorer og betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet i Norge og USA. For Borregaard har det vært viktig å sikre råvaretilgang og tilstrekkelig produksjonskapasitet for å framstå som en langsiktig og pålitelig leverandør for store globale kunder.

I forbindelse med åpningen sier Orklas konsernsjef Finn Jebsen at ligninvirksomheten er en viktig del av Borregaard og betydningen av denne virksomheten vil øke framover og understreker Borregaards økte fokus på trekjemi.
- Virksomheten i Sør-Afrika utfyller det nettverket Borregaard har og er en viktig brikke og en motor for vekst framover. Fabrikken har levert meget gode operasjonelle resultater både med hensyn til produktivitet, kvalitet og innen helse-, miljø og sikkerhet. I tillegg ligger fabrikken geografisk og logistikkmessig vel posisjonert for å betjene viktige, prioriterte markeder, framholdt Jebsen.

Mange bruksområder med positiv miljøeffekt

Ligninproduktene anvendes som dispergerings- (flytregulerende) middel i bl.a. betong, tekstilfarge-stoff, plantevernmidler, keramiske materialer og som bindemiddel i bl.a. brikettering og dyrefôr. Bruk av ligninråstoffet har også en positiv miljøeffekt ved at det reduserer utslipp fra cellulosefabrikken ved Durban. Bruk av en fornybar og nedbrytbar råvare til kjemiske anvendelser er også miljømessig fordelaktig sammenlignet med konkurrenrende produkter basert på ikke fornybare råstoffer.

Borregaard er et internasjonalt selskap med globale nisjeposisjoner innen trekjemi, finkjemi og tilsetningsstoffer. Borregaard har produksjonsanlegg og salgskontorer i til sammen 20 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Selskapet har 2700 ansatte og forventer en omsetning i 2003 på 7 milliarder kroner.

Sappi er et internasjonale treforedlingsselskapet basert i Sør Afrika. Selskapet har 20 produksjonsanlegg over hele verden og en årsomsetning på 26 milliarder kroner.

Mer informasjon
Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, tlf 69 11 80 00 / 918 34 108.