Borregaard ekspanderer i Sør-Afrika

Borregaard planlegger en betydelig utvidelse av ligninfabrikken i Sør-Afrika. En ny produksjonslinje forventes å være i drift i 2002 og vil beløpe seg til 200-250 millioner kroner. Investeringen vil styrke Borregaards posisjon som verdens ledende leverandør av ligninprodukter.  

Fabrikken i Sør-Afrika er et joint-venture selskap hvor Borregaard og det sør-afrikanske selskapet Sappi har 50% eierandel hver. Utvidelsen tar sikte på å møte økt etterspørsel etter Borregaards produkter, særlig etter at den globale kapasiteten for ligninprodukter er redusert.
Dagens fabrikk ble åpnet våren 1999 og allerede nå overstiger produksjonen forventet kapasitet. Etter utvidelsen vil kapasiteten tredobles fra dagens 55 000 tonn og opp til 150-200 000 tonn.

Råmaterialet til produksjonen, lignin, er bindemiddelet i tømmer. Lignin framkommer som et sideprodukt ved celluloseproduksjon. Sappi leverer råstoffet fra sin cellulosefabrikk nær Durban i Sør-Afrika.. Kombinasjonen av Borregaards teknologi for prosess- og produktutvikling samt et globalt markedsapparat - og Sappis råvarekilde og kunnskap om lokale forhold i Sør-Afrika – har lagt grunnlaget for en betydelig ligninvirksomhet. Bruk av ligninråstoffet har også en positiv miljøeffekt ved at det reduserer utslipp til vann fra cellulosefabrikken ved Durban. Bruk av en fornybar og nedbrytbar råvare til kjemiske anvendelser er også miljømessig fordelaktig.

Ligninproduktene anvendes som dispergerings- (flytregulerende) middel i bl.a. betong, tekstilfargestoff, plantevernmidler, keramiske materialer og som bindemiddel i bl.a. brikettering og dyrefôr. Ligninvirksomheten inngår i Borregaards kjerneområde Spesialkjemi, og har gjennom Borregaard LignoTech vokst sterkt de senere årene til å bli en global markedsleder. Borregaard har i tillegg til fabrikken i Sør-Afrika 11 andre ligninfabrikker i Europa, Amerika og Asia. Selskapet har også en rekke salgskontorer og betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet for ligninanvendelser i Norge og USA.

For ytterligere informasjon kontakt: Informasjonssjef Dag Arthur Aasbø
tlf. 69118216 / 91834108 (mob)

 09.05.2001