Borregaard ekspanderer ligninvirksomheten

Borregaard ekspanderer ligninvirksomheten

(1.6.2015) Borregaard og Rayonier Advanced Materials (RYAM) har inngått en intensjonsavtale om etablering av en ny ligninvirksomhet i tilknytning til RYAMs spesialcellulosefabrikk i Fernandina Beach i Florida. 

Det nye selskapet vil bli eid 55% av Borregaard og 45% av RYAM. Før en endelig avtale godkjennes av styrene i begge selskapene, skal avtaleverk utformes, prosjektering, finansiering og kapitalforhold klargjøres og nødvendige myndighetsgodkjenninger være på plass.

RYAMs fabrikk i Florida produserer spesialcellulose og ligninråvare med furu som råstoff. Ved å utnytte Borregaards kunnskap og teknologi, vil det nye selskapet i utgangspunktet produsere ligninprodukter til betongtilsetninger og lignende anvendelser primært til de nord- og søramerikanske markedene. Full produksjonskapasitet vil være 150 000 tonn. Det planlegges å gjennomføre prosjektet i to faser over 5 år til en samlet investering på ca 110 millioner dollar. Kommersiell produksjon er i første fase forventet å kunne starte i 2017. Produktene vil bli markedsført gjennom Borregaards internasjonale salgsnettverk og vil ved full kapasitet representere 30 % økning i Borregaards salgsvolum av ligninprodukter.

Den nye virksomheten vil dra nytte av det utviklingsarbeidet som har foregått gjennom Borregaards BALI-prosjekt (Borregaard Advanced LIgnin). Fabrikken i Florida vil få prioritet foran et første BALI-anlegg, men på lengre sikt vil BALI-konseptet fortsatt være en strategisk mulighet som råstoff for lignin og biokjemikalier for Borregaard.

"Prosjektet i Florida representerer en utmerket vekstmulighet for vår ligninvirksomhet i et globalt marked som i lengre tid har vært begrenset av råstofftilgang", sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1080 ansatte i 16 land og en omsetning i 2014 på 4 milliarder kr til nær 100 land. Borregaard er global markedsleder innen ligninbaserte produkter. Ligninvirksomheten utgjør nær halvparten av Borregaards omsetning med fabrikker i 7 land.

Rayonier Advanced Materials er en ledende spesialcelluloseaktør med hovedkontor og 2 fabrikker i USA. Selskapet har vel 1200 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på 958 millioner dollar.

  

Kontaktpersoner
IR Director, Jørn Syvertsen, 958 36 335
Direktør – Organisasjon og samfunnskontakt, Dag Arthur Aasbø, 918 34 108