Climate Change Card

Borregaard fikk ‘A’ for klimaarbeid

Borregaard har hevdet seg som en global leder for klimaaksjon gjennom selskapets miljøpåvirkning. Den internasjonale klimaorganisasjonen CDP (Carbon Disclosure Project), har gitt Borregaard en plass på sin A-liste for selskaper som bidrar til positive klimaendringer.  

Hvert år gir tusenvis av selskaper opplysninger om sin miljøpåvirkning, risiko og muligheter til CDP for uavhengig vurdering. Bedriftene som rapporterer til CDP får score fra A til D på grunnlag av hvor effektivt de takler klimaendringer, avskoging og vannsikkerhet. Borregaard har blitt anerkjent for sine tiltak for å kutte utslipp, redusere klimarisiko samt være med på å utvikle lavkarbonsamfunnet.

– Bærekraft er et nøkkelelement i vår forretningsmodell og én av Borregaards tre kjerneverdier. Selskapet tilbyr grønne produkter med gode klima- og miljøregnskap som erstatter oljebaserte produkter. Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen gjennom hele konsernet og foretar betydelige investeringer på dette området. Samtidig er lønnsomhet en nødvendig forutsetning for bærekraft. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie.

– Gratulerer til alle selskaper som havnet på CDPs A-liste i år. Alvorlighetsgraden av miljørisiko for næringslivet blir stadig tydeligere, og det er disse selskapene som posisjonerer seg for å levere løsninger og gripe nye markedsmuligheter i overgangen til en bærekraftig økonomi. Vi må raskt oppgradere miljøtiltakene på alle nivåer for å møte målene i Paris-avtalen og målene for bærekraftig utvikling. Næringslivet er en viktig aktør i denne overgangen, og selskapene på A-listen vil gi et vesentlig bidrag til disse målene, sier administrerende direktør i CDP Paul Simpson.

CDP vurderer bedriftene på helheten av rapporten, bevissthet og styring av miljørisiko og demonstrasjon av beste praksis knyttet til miljøledelse, som for eksempel å sette opp ambisiøse og meningsfulle mål. A-listen over selskaper som bidrar positivt til klimaendringer blir publisert av CDP årlig. Den komplette listen over selskaper på årets A-liste er tilgjengelig her: https://www.cdp.net/no/scores

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

CDP er en internasjonal non-profit organisasjon som driver bedrifter og myndigheter til å redusere sine drivhusgassutslipp, beskytte vannressurser og beskytte skoger. CDP er stemt frem som den foretrukne klimaforskningsleverandøren av investorer og samarbeider med institusjonelle investorer med eiendeler på 87 milliarder US $. Over 7000 selskaper med over 50% av verdensmarkedet, i tillegg til over 750 byer, stater og regioner avslørte miljødata gjennom CDP i 2018. Gå til www.CDP.net eller følg oss @CDP for å finne ut mer.