Borregaard kan være smittekilde for legionella

Folkehelseinstituttet har offentliggjort DNA-analyser av legionellastammen fra Borregaards anlegg og det er påvist identisk bakteriestamme i denne prøven som i to pasientprøver. Folkehelseinstituttet vil ikke trekke endelige konklusjoner, men mener Borregaards anlegg sannsynligvis har en sammenheng med smittetilfellene, men kan ikke utelukke at stammen finnes i andre anlegg utenfor Borregaard.

Dersom de endelige konklusjoner viser at Borregaard er den sannsynlige smittekilden beklager vi dette sterkt. Vi tenker først og fremst på de som er rammet av sykdommen og deres pårørende og vil uttrykke vår dype medfølelse overfor dem. Vi er også dypt fortvilet over at vårt anlegg til tross for tett oppfølging og omfattende renserutiner likevel kan ha spredd legionella-bakterier, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard.
Borregaard har siden utbruddet i 2005 i samråd med myndighetene etablert et omfattende oppfølgingsprogram for å sikre anleggene i forhold til legionella. Tiltakene er mer omfattende enn de minimumskrav som myndighetenes forskrifter angir og programmet innebærer regelmessig desinfisering av aktuelle anlegg og prøvetaking som oppfølging. Disse tiltakene har fram til resultatene fra slutten av juni, gitt oss grunn til å tro at det ikke har vært spredning av legionella fra anleggene.
Vi tar oppfølgingen av denne saken ytterst alvorlig. Etter at våre løpende overvåkningsanalyser tatt i slutten av juni viste spor av legionella, har vi foretatt nye og omfattende desinfiseringstiltak av aktuelle anlegg og har også i betydelig grad forsterket vårt overvåknings- og rengjøringsprogram. De seneste analyser viser heller ikke spor av legionella. Vi har likevel valgt å inntil videre stenge ned det spraytørkeanlegget som vi anser å kunne være smittekilden. For de øvrige spraytørkeanleggene vil det innføres ytterligere forsterkede overvåknings- og rensetiltak. I tillegg går vi i gang med å vurdere alternative tekniske løsninger eller annet driftsopplegg.
For oss er denne saken svært trist og vanskelig – både fordi den har så alvorlige konsekvenser for mennesker, men også fordi denne saken viser at arbeid med legionellaspredning er krevende.
Vi har siden 2005 hatt en god og konstruktiv dialog med både myndigheter og fagmiljøer og har også deltatt i ulike studier for å øke vår felles kunnskap om legionella. Et slikt samarbeid for økt forståelse og riktige tiltak er viktig å videreføre og vi vil selvsagt delta i slike prosesser framover.

Kontaktperson
Konserndirektør – kommunikasjon og organisasjon Dag Arthur Aasbø tel. 918 34 108