Borregaard kjøper Atisholz

Borregaard kjøper sveitsisk cellulose- og trekjemivirksomhet.

Borregaard har inngått avtale om kjøp av det sveitsiske selskapet Atisholz, med virksomhet innen cellulose- og trekjemi. Kjøpet er et ledd i Borregaards strategi for en sterkere konsentrasjon av virksomheten innen globale nisjer, og finansieres over tid gjennom avhendelse av øvrig virksomhet.

Kjøpet vil styrke Borregaards muligheter til å betjene stadig større globale kunder innen spesialcellulose. Økt spesialisering og globale markedsposisjoner gir Borregaard en god plattform for videre vekst. Den senere tids salg av virksomheter som Kemetyl AB, Fredrikstad Blikk- og Metallvarefabrikk AS og flere småkraftverk bidrar til en omfordeling og konsentrasjon av ressursene. Borregaard vil dermed over tid fremstå som et mer enhetlig og fokusert selskap.

Atisholz kjøpes for 130 mill sveitsiske franc (ca 650 mill. kr), på gjeldfri basis og inklusive driftskapital. Bokført verdi av de ovennevnte aktiva er ca 50 mill sveitsiske franc (ca 250 mill. kr) over kjøpesummen. For inneværende år forventes ikke oppkjøpet å få vesentlig effekt på Borregaards driftsresultat. I takt med at cellulosevirksomheten spesialiseres, og et nytt anlegg for gjærekstrakt settes i produksjon, ventes et positivt bidrag til Borregaards nettoresultat.

Atisholz har en cellulosefabrikk med en årskapasitet på ca 135 000 tonn i kantonen Solothurn i Sveits. Anlegget har høy teknisk standard og det er de senere årene gjennomført betydelige investeringer som gjør fabrikken velegnet for fremtidig produksjon av spesialcellulose. Videre produserer selskapet også etanol, ligninråstoff og gjærprodukter med tømmer som råvare. Et slikt integrert forretningskonsept vil bidra til økt verdiskapning og mer stabil resultatutvikling over tid. Atisholz har 350 ansatte og hadde en omsetning i 2001 på 125 mill. sveitsiske franc (ca 625 mill. kr). Det ventes økt omsetning når spesialcellulose og gjærekstrakt fases inn i markedet.

Spesialcellulose anvendes i produkter som inngår i bygningsindustrien, næringsmidler, tabletter, lim, plastprodukter og ulike kjemisk-tekniske bruksområder. Ligninproduktene anvendes på en rekke områder som tilsetning i betong, tekstilfargestoffer, keramiske produkter, landbrukskjemikalier, fôrprodukter, oljeboringskjemikalier og batterier. Etanolproduktene anvendes til ulike tekniske formål og gjær og gjærekstrakt anvendes vesentlig innen næringsmiddelindustrien.

Endelig overtakelse vil ventelig skje i løpet av høsten etter oppfyllelse av avtalemessige forutsetninger som omfatter godkjennelse fra myndigheter og endelig "due diligence".

Borregaard er Orklas kjemivirksomhet. Virksomheten hadde i 2001 en omsetning på 6,6 mrd kr og 2400 ansatte.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Per Sørlie, Telefon 69 11 80 00
Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, Telefon 69 11 80 00, mobil 918 34 108
Informasjonsleder Endre Steinbru, Telefon 69 11 84 22, mobil 909 40 420

PRESSEMELDING (04.09.2002)