Borregaard kjøper ligninvirksomhet i Brasil

Borregaard har inngått avtale om å kjøpe aksjene i det brasilianske ligninselskapet Melbar Produtos de Lignia, Ltda, fra de nåværende eierne
M-I Swaco do Brasil og Companhia Melhoramentos de São Paulo.

Borregaard er gjennom Borregaard LignoTech den ledende globale aktøren innenfor ligninbaserte produkter. Melbar har en produksjonskapasitet på 36 000 tonn i Cambara do Sul og kontorer i São Paulo. Oppkjøpet av Melbar gir Borregaard en viktig plattform for å betjene markeder i Brasil og resten av Sør-Amerika.

Lignin er et tømmerbasert råstoff som anvendes til framstilling av en lang rekke spesialprodukter innen f.eks. bygningsindustri, fôr- og landbruksprodukter, oljeboring, brikettering og batterier. Borregaard LignoTech er verdens største leverandør av ligninbaserte produkter med 10 fabrikker og et globalt markedsapparat.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre overdragelsesvilkårene.

Borregaard er et internasjonalt ledende selskap innen trebaserte kjemikalier og utvalgte nisjer innen finkjemi og ingredienser. Virksomheten har produksjons- og salgsenheter i 20 land og forventer en omsetning i 2006 på 4,5 mrd. kr.

Kontaktperson:
Dag Arthur Aasbø, informasjonsdirektør Borregaard,
tel 918 34 108, 69 11 82 16