Borregaard kjøper minoritetspost i Mossefossen kraftverk

Mossefossen kraftverk er eid av Borregaard (61%) og Peterson & Søn (39%). Borregaard kjøper Petersons eierandel i kraftverket etter at Peterson ønsket å selge eierposten som tilsvarer en kraftproduksjon (årsmiddel) på knapt 5 GWh.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre overdragelsesvilkårene.
Det er forutsatt at transaksjonen ikke utløser konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven.