Borregaard legger ned finkjemifabrikk i Italia

Borregaard har besluttet å legge ned sin finkjemifabrikk i Madone ved Milano i Italia med ca 80 ansatte.

Borregaards finkjemivirksomhet i Italia fremstiller finkjemikalier til produkter rettet mot ulik teknisk-kjemisk industri, inkludert interne leveranser av strategiske råstoffer til Borregaards fabrikker i Norge og Kina.

Bakgrunnen for nedleggelsen er at resultatene ved anlegget i Madone har utviklet seg negativt og driften har de siste årene gått med underskudd. Hovedårsakene er en betydelig overkapasitet og liten generell vekst i de aktuelle markeder. Dette har medført pris- og marginpress samtidig som råvarekostnadene for flere produkter har økt som følge av høy oljepris. Det har blitt gjennomført en rekke forbedringsprogrammer både på kostnads- og inntektssiden uten at dette har vært tilstrekkelig. Borregaard har også forsøkt å selge virksomheten uten at dette har gitt resultat.

Borregaard ser ingen tegn til langsiktig forbedring i rammevilkårene for fabrikken i Madone. Borregaard vil imidlertid fortsatt betjene dagens kunder og markeder med tilsvarende produkter fra andre kilder.

Borregaard har ytterligere en fabrikk i Italia, i Ravenna, som blant annet leverer råstoff til fabrikken i Madone. Denne fabrikken har noe bedre forutsetninger for fortsatt drift, og Borregaard forsøker nå å finne andre eiere til denne fabrikken.

Nedleggelsen av fabrikken i Madone og salg av virksomheten i Ravenna er element i restruktureringen av Borregaards finkjemivirksomhet utenfor Norge som ble varslet tidligere i år.

Kontaktpersoner:
Direktør i Borregaard Synthesis, Bjørn Erik Amundsen, 69 11 88 89
Informasjonsdirektør i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, 918 34 108