Borregaard øker finkjemisatsingen mot farmasøytisk industri

Fotfeste i India og investering i FoU-anlegg  

Borregaard deleier i indisk selskap
Borregaard er i ferd med å kjøpe 15% av det indiske finkjemiselskapet Suven Pharmaceuticals Ltd. Kjøpesummen er ca 35 mill. kroner. Borregaard har mulighet til å øke eierandelen på et senere tidspunkt.

Borregaard har gjennom flere år hatt samarbeidsavtaler med Suven og for å styrke relasjonen til selskapet går nå Borregaard inn på eiersiden. Satsingen er strategisk motivert og synliggjør Borregaards vekst og satsing innen finkjemikalier til farmasøytisk industri. Suven produserer kjemiske mellomprodukter til farmasøytisk industri og er lokalisert i Hyderabad i det sørlige India. Årsomsetningen ligger på ca 100 mill kr.

India forventes å spille en viktig rolle innen denne industrien både fordi India har høy kompetanse innen kjemi, kostnadseffektive anlegg og vil med sin inntreden i WTO styrke sin posisjon som internasjonal aktør.

Borregaard har fra før et salgskontor ved Mumbai i India som betjener flere av Borregaards forretningsområder.

Nytt pilotanlegg styrker finkjemisatsingen ytterligere
Borregaard har nylig vedtatt å investere nær 40 mill. kroner i en utvidelse av sitt pilotanlegg knyttet til forsknings- og utviklingsvirksomheten i Sarpsborg. Et pilotanlegg er en mellomstasjon mellom laboratorium og fabrikk. I dette anlegget testes, videreutvikles og modifiseres prosessen fra oppfinnelsen i laboratoriet til full produksjon kan igangsettes. I tillegg benyttes anlegget til å produsere legemiddel i små volumer som farmasi selskapene benytter i sin kliniske testing før legemiddelet kan lanseres i markedet.
Investeringen er nødvendig for å møte økende etterspørsel fra kunder i den internasjonale legemiddelindustrien

I tilknytning til det nye anlegget opprettes det seks nye stillinger som forskere, analysepersonell og operatører. Byggingen av anlegget som vil ligger i nærheten av dagens forskningsbygg, vil starte mot slutten av året (2001) og skal være ferdig i løpet av 2002.

Spennende markedsposisjoner
De siste årene har Borregaard styrket sitt forhold til flere av de større legemiddelselskapene gjennom leveranser til noen av de største legemidlene i verden. Borregaard har nå et etablert forhold til flere av de største legemiddelselskapene i verden.

Borregaards satsingen mot leveranser til legemiddelindustrien er langsiktig og svært forskningsintensiv. På dette området har Borregaard ca. 40 forskere, hvorav 14 med dr. grad. Av disse er ca halvparten i Norge/Sarspborg.

Årsomsetningen innen finkjemiområdet er nå ca 1 milliard kr

Bakgrunn og historie
Finkjemivirksomheten ved Borregaard begynte mot slutten av 1980-tallet med mellomprodukter til røntgenkontrastmidler. Etter dette har Borregaard lagt ned store ressurser i å utvide produktspekteret, og leverer nå avanserte mellomprodukter til en rekke større legemiddelselskaper. For enkelte kunder produseres også aktivstoffet (den delen av en medisin som gjør selve virkningen). Produktene ender opp i medisiner for blodtrykksregulering, astmabehandling, anti-malaria, kolesteroldempende midler, angstdempende midler og antibiotika.).

Borregaards finkjemivirksomhet – Borregaard Synthesis - har fabrikkanlegg i Sarpsborg, Italia, USA, Kina (deleid) og nå India (deleid). Produkter til farmasøytisk industri er hovedområdet, men aromakjemikalier (vanillin) er et annet viktig område. I tillegg leveres produkter til annen kjemisk, teknisk industri, foto og landbruk.

Borregaard
Borregaard utgjør Orklas kjemiområde. Borregaards kjerneområder er Spesialkjemi (spesialcellulose og ligninprodukter), Finkjemi og Tilsetningsstoffer (oljer , fett og fôr til næringsmidler og fôr) Antall ansatte er 2400 og forventet omsetning i 2001 er ca 6,5 mrd kr. Selskapet har produksjon i 12 land. Hovedkontoret ligger i Sarpsborg.

Se også Borregaards internettsider: www.borregaard.no

Kontaktperson:
Informasjonssjef Dag Arthur Aasbø Telefon 69 11 82 16 - Mobiltelefon 918 34 108

15.01.2001