Borregaard og Bellona inngår samarbeid innen biobaserte produkt- og energiløsninger

Borregaard og Miljøstiftelsen Bellona har etablert et treårig samarbeid for å vurdere miljøfaglige og industrielle løsninger innen biobaserte produkter og energiløsninger.

Biomasse er en viktig fornybar ressurs som får stadig større oppmerksomhet i fagmiljøer, industrien og i samfunnsdebatten. Biomasse er imidlertid en begrenset ressurs som må utnyttes på en bærekraftig måte. Borregaard og Bellona har som mål med samarbeidet å kartlegge hva som er en riktig bruk av biomasse-ressursene ved å klargjøre hvilke typer biomasse det bør satses på til ulike formål som produksjon av energi, biodrivstoff, biomaterialer og biokjemikalier uten å utfordre verdens matproduksjon. Borregaard og Bellona vil at samarbeidet skal bidra til kunnskap slik at myndigheter og industri skal forvalte og bruke denne ressursen på en bærekraftig måte.

Samarbeidspartnere
Bellona har i tillegg til god kunnskap om fornybar energi og klimaproblemer en rekke relevante samarbeidspartnere og et stort nettverk innen politikk, forvaltning og næringsliv. Borregaard har i tillegg til egen kompetanse også samarbeidspartnere innen både forskning og næringsliv for øvrig som det kan være naturlig å trekke aktivt inn i det faglige arbeidet.

- Borregaard ser et samarbeid med Bellona som en spennende arena for diskusjon og informasjonsutveksling. Borregaard bringer med seg en unik og betydelig kompetanse innen trebaserte kjemikalier og bioraffineri-konsepter og har et betydelig forskningsmiljø og egen enhet for forretningsutvikling på området. Sammen med Bellona har vi en samlet tilgang til interessante og relevante nettverk innen industri, forskning/akademia og politiske miljøer, sier direktør for Borregaards forretningsutvikling, Gisle L. Johansen.

- Bellona har kjempet på miljøets side i mer enn tyve år og har oppnådd betydelige endringer i politikk, holdninger og handlinger. Gjennom alle disse årene har Bellona jobbet tett med industrien for å få til rammevilkår som sikrer en bedre ressursutnyttelse. Bellona ser frem til samarbeidet med Borregaard for å ta del i deres kunnskap som en stor og viktig industriell aktør med unik kompetanse om foredling og utnyttelse av bioressurser. Samarbeidet er viktig for oss for å kunne gi faglig godt funderte anbefalinger i en meget opphetet debatt om bruk av bioressurser for å redusere utslippet av klimagasser, sier Christine M. Karlsen, avdelingsleder i Bellona.

Kontakt:

Borregaard:  Direktør - kommunikasjon og personal, Dag Arthur Aasbø 918 34 108
Direktør - forretningsutvikling, Gisle L. Johansen, 69 11 80 00

Bellona:  Avd. leder Christine M. Karlsen 23 23 46 00