Borregaard og Bellona samarbeider

Borregaard og Miljøstiftelsen Bellona har etablert et treårig samarbeid for å vurdere miljøfaglige og industrielle løsninger innen biobaserte produkter og energiløsninger.

Biomasse er en viktig fornybar ressurs som får stadig større oppmerksomhet i fagmiljøer, industrien og i samfunnsdebatten. Biomasse er imidlertid en begrenset ressurs som må utnyttes på en bærekraftig måte.
Borregaard og Bellona har som mål å kartlegge hva som er en riktig bruk av biomasseressursene uten å utfordre verdens matvareproduksjon.

- Vi vil at samarbeidet skal bidra til kunnskap slik at myndigheter og industri skal forvalte og bruke denne ressursen på en bærekraftig måte, sier direktør Gisle L. Johansen ved Borregaard Forretningsutvikling.
Grønn arena Bellona har god kunnskap om fornybar energi og klimaproblemer, en rekke relevante samarbeidspartnere og et stort nettverk innen politikk, forvaltning og næringsliv.
Borregaard har, i tillegg til egen kompetanse, samarbeidspartnere innen både forskning og næringsliv som det kan være naturlig å trekke aktivt inn i det faglige arbeidet.

- Vi ser et samarbeid med Bellona som en spennende arena for diskusjon og informasjonsutveksling.
Borregaard bringer med seg en unik og betydelig kompetanse innen trebaserte kjemikalier og bioraffinerikonsepter og har et betydelig forskningsmiljø og egen enhet for forretningsutvikling på området. Sammen med Bellona har vi en samlet tilgang til interessante og relevante nettverk innen industri, forskning og akademia, samt politiske miljøer, understreker Johansen.
Deler kunnskap - Bellona ser frem til samarbeidet med Borregaard. Vi ønsker å ta del i deres kunnskap som en stor og viktig industriell aktør med unik kompetanse om foredling og utnyttelse av bioressurser.
Samarbeidet er viktig for oss for å kunne gi faglig godt funderte anbefalinger i en meget opphetet debatt om bruk av bioressurser for å redusere utslippet av klimagasser, sier Christine M. Karlsen, avdelingsleder i Bellona.