Borregaard selger Kemetyl AB

Borregaard, Orklas kjemiområde, selger det svenske selskapet Kemetyl AB til Pemco AS

Pressemelding : Borregaard selger Kemetyl AB

Kemetyl selger etanolbaserte produkter til konsumenter og ulike industrielle markeder. Virksomheten har 42 ansatte og hadde i 2001 en omsetning på 190 millioner SEK. Kemetyl har sitt produksjonsanlegg og kontorer i Haninge ved Stockholm.

Kemetyl tilhører ikke Borregaards kjernevirksomhet og Borregaard mener Kemetyl kan utvikles bedre i et annet eiermiljø.

Partene ønsker ikke å oppgi overdragelsesvilkårene. Salget gjøres med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2002.

Borregaard er et internasjonalt kjemiselskap med kjernevirksomhet innen spesialkjemi, finkjemi og tilsetningsstoffer.

Pemco er et norsk handels- og industriselskap med virksomhet i Skandinavia og Baltikum. konsernet har ca 200 ansatte og omsetningen i 2001 var 1200 mill. NOK. Pemco opererer innen forretningsområdene oljehandel, smøreoljer, konsument- og industrikjemikalier.

Kontaktpersoner:
Direktør, Øvrige områder, Pål Tandberg (styreformann Kemetyl), Tel 69 11 82 49
Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, Tel 69 11 82 16, 918 34 108