Borregaard selger finkjemivirksomhet i USA og Italia

Borregaard har inngått avtale om å selge sin finkjemifabrikk ved Boston i USA til PolyCarbon Industries Inc. Transaksjonen forventes gjennomført innen utgangen av august.

Borregaard har også solgt sitt finkjemianlegg i Madone i Italia til den italienske Intergreen-gruppen med effekt fra 1. juli. Produksjonen ved Madone-anlegget ble lagt ned tidligere i år og Intergreen vil nå etablere ny virksomhet ved fabrikkanlegget.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre overdragelsesvilkårene.

Salgene av finkjemivirksomhetene er i tråd med, og del av, en tidligere publisert

plan for restrukturering av Borregaards finkjemivirksomhet utenfor Norge. Borregaard vil videreutvikle virksomheten selskapet har innen finkjemi i Norge.

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, tel 918 34 108

Direktør Borregaard Synthesis Bjørn Erik Amundsen, tel 481 85 327