Borregaard utvider pilotanlegg for finkjemi for 25 millioner kroner

Pilotanlegget ved Borregaard forsknings- og utviklingsavdeling i Sarpsborg skal utvides. Prosjektet er kostnadsberegnet til 25 millioner kr. Anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av neste år. Med seks nye stillinger i tillegg, vil dette gi Borregaard Synthesis nødvendig kapasitet for å møte en økende etterspørsel. 

Det nye anlegget styrker Borregaard Synthesis' evne til å utvikle produksjonsprosesser i samsvar med krav til internasjonale farmasøytiske regelverk, såkalt cGMP (current Good Manufacturing Practise).

 
- Hvorfor denne utvidelsen?
- Det er nødvendig for å oppfylle de mål vi har i strategiplanene, å styrke FoU og kompetansen til å gjennomføre avanserte prosjekter, sier Harald Rønneberg som er FoU-direktør i Borregaard Synthesis.

Rivende utvikling

- Borregaard Synthesis har gjennomgått en rivende utvikling innen produkter til farmasøytisk industri. I første halvdel av 1990-tallet utviklet vi bedriften fra å produsere standard mellomprodukter til også å levere avanserte produkter innen røntgenkontrast diagnostika. I annen halvdel av 90-tallet tok vi skrittet videre og har nå leveranser også av aktive ingredienser (stoff som gjør den ønskede virkning) til verdens ledende farmasiselskaper. Vi har en sterkt cGMP-kompetanse som setter oss i stand til å arbeide direkte mot store internasjonale legemiddelprodusentene.

Kontakt med de store

Rønneberg forteller at utvikling og produksjons av skreddersydde, avanserte produkter for svært krevende kunder er avhengig av gode relasjoner på mange nivåer.
- Borregaard har internasjonale kunder og finkjemifabrikker både i USA og i Italia. Var det noen gang aktuelt å bygge dette anlegget utenlands?
-Vi har hatt en grunnleggende vurdering av både om vi skulle bygge, hvor vi skulle bygge og om vi skulle bygge selv eller knytte oss til et annet selskap hvor vi kan leie disse tjenestene.

- Hva slags aktivitet skal foregå i de nye anlegget?
- Hvis vi skal holde tritt med utviklingen av nye produkter må vi være i stand til å levere prøveleveranser av ferdige aktive virkestoffer som er produsert i henhold til legemiddelindustriens krav (cGMP) og som skal brukes til klinisk utprøving. Vi er stolte av at vi allerede gjør dette for et av verdens største legemiddelfirmaer. I neste omgang leder den økte kapasiteten til et øket trykk på finkjemimiljøet i Sarpsborg. På sikt ser vi for oss en mulighet for at de mest avanserte og krevende produktene kjøres her i Sarpsborg, mens noen av de enklere produktene kan produseres i Italia eller USA.

Seks nye stillinger

Det legges opp til seks nye arbeidsplasser i tilknytning til dette anlegget, fem direkte i forbindelse med anlegget og en i forretningsutvikling.
- Vi skal få et fleksibelt og levende miljø som vil være med å gi hele finkjemimiljøet i Sarpsborg et kraftig løft, avslutter Rønneberg.

I Forskningsbygget

Forskningsjef Kristin Misund forteller at anlegget bygges i Forskningsbygget, like ved dagens pilotanlegg. Det vil bli et flerbruksanlegg bygget over samme lest som det eksisterende pilotanlegget. Dette anlegget, som ble bygget i 1974, har blitt utbedret flere ganger. Kravene til helse, miljø og sikkerhet sammen med strengere krav til produktkvalitet innebærer en positiv HMS gevinst. Det nye anlegget vil sammen med dagens anlegg kunne produsere i liten skala i tre produksjonslinjer samtidig - og i samsvar med de internasjonale krav til legemiddelproduksjon (cGMP).

14.01.2001