Borregaard vil bidra med varme til fjernvarmenett i Sarpsborg

Borregaard stiller gratis varmekilde for et fjernvarmenett i Sarpsborg. Borregaard Fabrikker har gjennom flere år iverksatt en rekke enøk-tiltak for å redusere sitt varmeforbruk og utnytte ulike varmestrømmer i produksjonen. Det finnes likevel noen varmkilder som bedriften ikke kan utnytte i sin produksjon og som kan stilles til disposisjon for et fjernvarmenett.

Flere av fabrikkene på anlegget kan være aktuelle kilder i form av varmt vann (30-40 grader) som gjennom varmeveksling kan levere varme inn i et fjernvarmenett.

Borregaard vil stille varmekilden gratis til disposisjon, men nødvendige kostnader i forbindelse med varmepumper, rør og infrastruktur dekkes av utbygger av anlegget.

Det kan også være aktuelt at Borregaard kjøper varme fra fjernvarmeselskapet til oppvarming av kontor- og forskningsbygg.

Borregaard ser positivt på det samarbeidet som har vært omkring fjernvarme-prosjektet i Sarpsborg. En slik utnyttelse av varmeressurser som bedriften ikke kan benytte, er en naturlig forlengelse av det langsiktige arbeidet Borregaard gjør innen energiøkonomisering.

Det er selskapene Bio Varme og Østfold Energi som skal stå som utbyggere. De vil før nyttår konkretisere prosjektet før endelig beslutning tas. Fjernvarmeleverasene kan tidligst komme i gang 2. halvår 2008

Kontaktperson:
Dag Arthur Aasbø, informasjonsdirektør Borregaard, tel 918 34 108, 69 11 82 16